Lee Kyung-young

Haechi

Haechi

  2019

Haechi

<< Haechi >> ဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့ Joseon ေခတ္ကို အေျခခံထားတဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ ဇာတ္လမ္းပုံစံကို ...
The Magician
6.1

The Magician

2015  

The Magician

The Magician (조선마술사) မ်က္လွည့္ဆရာ ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ ဂ်ိဳဆြန္ေခတ္ရဲ႕ မ်က္လွည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ...