Chit-Man Chan

Somewhere Beyond the Mist (2017) ျမန္မာစာတမ္းထိုး
5.9
Bluray

Somewhere Beyond the Mist (2017) ျမန္မာစာတမ္းထိုး

ဆင္းဆင္းရဲရဲ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ေနထုိင္ျပီး မိဘတာ၀န္မေက်တဲ့ ဆိုးသြမ္းလြန္းတဲ့ အေမနဲ႔ ဒုကၡိတအေမတို႔နဲ႔အတူ ဘ၀ကိုခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ...