Cho Seung-woo

Life
8.5

Life

Jul. 23, 2018

Life

ေဆာင္းဂုတကၠသိုလ္ေဆးရံုရဲ႕ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ေသဆံုးမႈက ေသြး႐ိုးသား႐ိုးဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးသမား သူေ႒းနဲ႔ ...
-->