Clint Jung

Love Shot
6.2

Love Shot

2019  

Love Shot

Love Shot (2019) ကင္မရာရဲ႕ လႈပ္႐ွားမႈ ေကာင္းမြန္မႈ၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ျမဴးႂကြမႈ၊ ပါးနပ္ေသာစကားလံုးမ်ားနဲ႔ အက္႐ွင္ အခ်စ္ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားကို ...