Norio Minorikawa

One Piece Movie 9 : Episode of Chopper Plus: Bloom in the Winter, Miracle Cherry Blossom ျမန္မာစာတန္းထိုး
7.2

One Piece Movie 9 : Episode of Chopper Plus: Bloom in the Winter, Miracle Cherry Blossom ျမန္မာစာတန္းထိုး

မဂၤလာပါ GC one piece ဖန္တို႔ေရ ဒီတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ တာကေတာ့ Op ႐ုပ္႐ွင္ေတြရဲ႕ ကိုးကားေျမာက္ Chopper ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒီကားလးဟာ ဆိုရင္ေတာ့ ...