Keishi Otomo

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014) ျမန္မာစာတန္းထုိး
7.6
Bluray

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014) ျမန္မာစာတန္းထုိး

ဒီဂ်ပန္ကားေလးကေတာ့ ေမ်ာ္လင့္ထားတာထက္ကို ႐ိုက္ခ်က္ေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္ပုံေတြ ဇာတ္ေၾကာေတြ ခိုင္မာလွတဲ့ ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း Nobuhiro ...
Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014) ျမန္မာစာတန္းထုိး
7.7
Bluray

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014) ျမန္မာစာတန္းထုိး

ဒီဂ်ပန္ကားေလးကေတာ့ ေမ်ာ္လင့္ထားတာထက္ကို ႐ိုက္ခ်က္ေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္ပုံေတြ ဇာတ္ေၾကာေတြ ခိုင္မာလွတဲ့ ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း Nobuhiro ...
Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012) ျမန္မာစာတန္းထုိး
7.6
Bluray

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012) ျမန္မာစာတန္းထုိး

ဒီဂ်ပန္ကားေလးကေတာ့ ေမ်ာ္လင့္ထားတာထက္ကို ႐ိုက္ခ်က္ေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္ပံုေတြ ဇာတ္ေၾကာေတြ ခိုင္မာလွတဲ့ ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း Nobuhiro ...